Alat ini berguna untuk mengetahui alamat IP dan lokasi server. Alat ini menggunakan API dari ip-api.com.